gedagsverandering na hersenletsel

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

Gewicht 100 g
Schrijver

Arno Prinsen, Hans van Dam, Peter Vrancken

Uitgever

AXON leertrajecten, 2009

In de basiscursus van AXON leertrajecten worden gedragsveranderingen geanalyseerd aan de hand van de gedragscirkel. Mensen met hersenletsel zelf, maar ook mensen in hun directe omgeving lopen tegen zaken aan waar ze zonder hulp niet uitkomen. Vaak gaat het om veranderd gedrag dat als problematisch ervaren wordt. Ook als hulpverlener loop je tegen probleemgedrag aan. Uit eigen ervaring ken je vast cliënten die regelmatig inadequaat gedrag laten zien: gedrag dat je als lastig of onaangepast ervaart. Soms is het niet duidelijk wat de cliënt met dit gedrag bedoelt en hoe je op dat gedrag met reageren. Om het gedrag van een cliënt te kunnen interpreteren en te bepalen hoe je hiermee kunt omgaan, is het van belang op een systematische wijze te werk te gaan. In dit katern leer je hoe je dit kunt doen. Je leert verschillende soorten interventies (methoden en technieken) waarmee je gedrag kunt beïnvloeden. Als kapstok voor deze interventies gebruiken we de gedragscirkel.

Categorieën: ,

12.90